Wybrane publikacje

i artykuły

Dokładność wariografu – czy jest skuteczny?

Czy badanie na wykrywaczu kłamstw jest skuteczne? Dokładność wariografu, zwanego inaczej wykrywaczem kłamstw, zależy bardziej od doświadczenia przeprowadzającego test niż od samej maszyny. Trzeba zauważyć, że na świecie nie istnieje urządzenie, które mogłoby w stu procentach wykryć kłamstwo, podobnie jak aparat do prześwietleń nie może do końca wskazać, ile złamanych kości znajduje się w ciele poszkodowanego. To ekspert pełni rolę wykrywacza kłamstw i dlatego musi on przejść odpowiednie szkolenie, na którym uczy się swojego fachu.

Kursy odbywają się przy udziale wykwalifikowanej kadry ekspertów lub prywatnych detektywów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wystarczające doświadczenie w pracy z wariografem i dodatkowo pracowali zarówno dla agencji rządowych oraz w sektorze prywatnym. Jak już wcześniej wspomniano, nie można do końca ufać wariografom, dlatego grupa ekspertów decyduje o tym, czy badany mówi prawdę.

W trakcie treningu w Instytucie Badań Wariograficznych uczniowie nabywają doświadczenia niezbędnego do swobodnego czytania ekspertyz i interpretacji wyników z wariografu. Jest to niezwykle ważna umiejętność, przydatna szczególnie tym osobom, którzy zamierzają przeprowadzać testy oraz weryfikować wyniki. Trzeba pamiętać, że to doświadczenie eksperta sprawia, że badanie jest dokładne. Jeżeli uczący się zdecyduje się ukończyć test, nabędzie umiejętności sprawnego zadawania pytań i odczytywania wyników.

W przeszłości zdarzało się już, że brak odpowiedniego doświadczenia eksperta powodował poważne problemy. Na przykład, ludzie próbowali wykorzystywać wykrywacze kłamstw własnej roboty, żeby badać swoich partnerów lub pracowników. Nie są one właściwe do przeprowadzania profesjonalnego badania, służą jedynie zabawie. Właściwe badanie powinno odbyć się w obecności eksperta.

Pytania i odpowiedzi

ekspertów