Rezerwacja

terminów

Badanie na wykrywaczu kłamstw może zamówić każda osoba prywatna. W celu rezerwacji terminów prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Wpłaty zadatkowe, opłaty za badania i ekspertyzy i opinie z badań przyjmowane są na rachunku Instytutu Badań Wariograficznych

Nr.rachunku 06 1240 6292 1111 0010 6132 8416
Pekao Bank Polski
Odbiorca: Instytut Badań Wariograficznych
Kod BIC (Swift): PKOP PL PW
KRS: 0000014843

  • W przypadku rezygnacji z badań można je odwołać na minimum 24h przed ustalonym terminem bez obowiązku dopłaty pozostałej należności.
  • W przypadku nie pojawienia się na badaniu w wyznaczonym terminie Klient zostanie wezwany do zapłaty pełnej należności za badanie tytułem gotowości do przeprowadzenia badań oraz ewentualnym tytułem zwrotu kosztów dojazdu, wynajęcia sali do badań i/lub innych kosztów ustalonych uprzednio z Zamawiającym.