Rezerwacja

terminów

Badanie na wykrywaczu kłamstw może zamówić każda osoba prywatna. W celu rezerwacji terminów prosimy o kontakt telefoniczny Tel. 792 439 000 lub drogą elektroniczną bezpośrednio z Instytutem Badań Wariograficznych – więcej informacji na stronie https://www.wariograf.com.pl.

Wpłaty zadatkowe, opłaty za badania i ekspertyzy i opinie z badań przyjmowane są na rachunku Instytutu Badań Wariograficznych

Nr.rachunku 22 1020 1097 0000 7602 0317 8282
PKO Bank Polski
Odbiorca: Instytut Badań Wariograficznych
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
KRS: 0000026438

http://www.wariograf.com.pl

  • W przypadku rezygnacji z badań można je odwołać na minimum 24h przed ustalonym terminem bez obowiązku dopłaty pozostałej należności.
  • W przypadku nie pojawienia się na badaniu w wyznaczonym terminie Klient zostanie wezwany do zapłaty pełnej należności za badanie tytułem gotowości do przeprowadzenia badań oraz ewentualnym tytułem zwrotu kosztów dojazdu, wynajęcia sali do badań i/lub innych kosztów ustalonych uprzednio z Zamawiającym.