Badania w postępowaniach karnych

4

 

W Polsce badania wariografem w postępowaniach karnych są zgodne z prawem

Polskie prawo dopuszcza bowiem zastosowanie badania wariografem zarówno na podejrzanych w sprawie, oskarżonych, a nawet świadkach. w Instytucie Badań Wariograficznych mogą Państwo zlecić profesjonalne badania wariografem, które na pewno rozjaśnią prowadzone postępowanie karne.

Należy pamiętać jednak o tym, że w świetle naszych przepisów badanie „wykrywaczem kłamstw” nie zawsze może stanowić dowód w sprawie. Jeśli przeprowadza się je jedynie na osobach podejrzanych lub świadkach to wynik takiego badania stanowi zazwyczaj wyłącznie materiał pomocniczy dla toku śledztwa. Ważnym podkreślenia jest również fakt, że zlecając u nas badania wariografem do postępowania karnego należy mieć świadomość, iż mogą się one nie odbyć. Prawnym warunkiem wykonania takiego badania, niezależnie od statusu danej osoby w sprawie, jest jej osobista i pisemna zgoda na test. W przypadku braku zgody takie badanie nie będzie mogło ono dojść do skutku. Dokładnie tak samo jest w przypadku osób już oskarżonych, wobec których toczy się postępowanie karne. Możemy przeprowadzić badanie wariografem jednak tylko w chwili, gdy oskarżony się na to zgodzi. Należy pamiętać również o tym, że nie możemy w żaden sposób próbować skłonić badaną osobę do wyjaśnienia powodu swojej odmowy, gdyż takie działanie jest również niezgodne z prawem. Ogranicza to prawo takiej osoby do milczenia. W przypadku zgody na badanie osoby oskarżonej wynik testu wariografem może jednak stanowić dowód w sprawie, a więc można go dołączyć do akt prowadzonego śledztwa. Badania w Instytucie wykonują wyłącznie biegli sądowi.

Nowoczesne i skuteczne wariografy

Nasze badania wariografem w postępowaniach karnych prowadzone są nie tylko w pełni zgodnie z literą prawa, ale także z użyciem najbardziej nowoczesnych i profesjonalnych urządzeń. Nasi eksperci doskonale znają się na swoim zawodzie i wiedzą jak zadawać pytania badanym, aby wyniki testów były nie tylko wiarygodne, ale także w pełni zgodne z oczekiwaniami Zleceniodawców. Wyniki testów na wariografie mogą nie raz rzucać zupełnie inne światło na sprawę i pozwolić ustalić nowe okoliczności w toku śledztwa.

Dyskrecja badania wariografem

Badania przeprowadzane są w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, które w żaden sposób nie znajduje się na podsłuchu i nie dopuszcza żadnych czynników zewnętrznych. Dzięki temu nasze badania charakteryzują się wysoką skuteczności, a my możemy dać gwarancję ich wiarygodności. Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, że badania wariografem mogą być przeprowadzane także na świadkach koronnych w celu udowodnienia ich prawdomówności.

Wszystkie prowadzone przez nas testy na prawdomówność objęte są pełną tajemnicą co oczywiście także jest wymogiem prawnym w naszym kraju. Dbamy jednak o pełną dyskrecję naszych Zleceniodawców i zapewniamy im przyjazne warunki do rozmowy i ustalania wszystkich szczegółów takiego badania.