Fałszywe oskarżenia oraz pomówienia

8

Udowodnienie własnej niewinności

Obrona przed fałszywymi oskarżeniami okazuje się być bardzo trudna, pomimo faktu, że tak naprawdę jesteśmy niewinni i dla nas jest to zupełnie oczywiste. Oskarżony zawsze stawiany jest z góry w gorszym świetle. Instytut Badań Wariograficznych może jednak zaoferować Państwu pewne wyjście z tej trudnej i naprawdę mało przyjemnej sytuacji. Posiadamy bowiem nowoczesne wariografy jak i Ekspertów, którzy poprzez swoje odpowiednie wykształcenie oraz bogate doświadczenie, mogą przeprowadzić badania prawdomówności. Jest możliwe, że badania te nie będą brane pod uwagę jako główny dowód w całej sprawie, ale pozwolą rozwiać wiele wątpliwości i tym samym przyczynią się do szybszego i pozytywnego zakończenia sprawy.

Udowodnienie własnej niewinności w sprawach karnych

Na pewno wiele osób zetknęło się już z dużą niefrasobliwością wymiaru sprawiedliwości, który w Polsce niezwykle często wykazuje ogromną niechęć do uczciwego przebadania sprawy i postawienia odpowiedniego wyroku zgodnie ze wszystkimi przesłankami. W efekcie okazuje się niestety, że niewiele potrzeba do tego, aby zniszczyć życie niewinnemu człowiekowi. Fałszywe oskarżenia i pomówienia były, są i zapewne długo jeszcze będą bardzo mocną bronią wszystkich tych osób, które z różnych powodów szukają zemsty na innych. Zazwyczaj do tego typu oskarżeń dochodzi z racji dużych pieniędzy jakie można w ten sposób zyskać.

W przypadku tego typu spraw, czyli postępowań karnych, badania wariograficzne wykonywane są tylko przez biegłych sądowych Instytutu Badań Wariograficznych, ale oczywiście na przykład na wniosek samego zainteresowanego, czyli chociażby osoby wobec której toczy się postępowanie karne. Badanie może być przeprowadzone zarówno na osobie oskarżonej jak i oskarżającej. Warto tutaj podkreślić jednak fakt, że do przeprowadzenia badania na prawdomówność potrzebna jest jeszcze zgoda samego badanego. Oskarżający może się nie zgodzić na takie badanie, ale oczywiście taka sytuacja będzie działać na jego niekorzyść. Nawet w przypadku nie zgodzenia się na przeprowadzenie testu wariografem przez osobę nas oskarżającą warto samodzielnie poddać się takiemu badaniu. W jego trakcie zostaną przedstawione pytania, które mają jasno i wyraźnie udzielić odpowiedzi na pytania czy dopuściliśmy się czynów o które jesteśmy oskarżani. Nawet jeśli sąd nie uzna wyników badanie wariografem za bardzo mocny dowód, to z pewnością jednak daje to wymiarowi sprawiedliwości wiele do myślenia i może przesunąć szalę na naszą korzyść.

Konflikty rodzinne, sąsiedzkie oraz pomówienia służbowe

Sprawy związane z pomówieniami toczą się na bardzo wielu szczeblach. Są to nie tylko konflikty rodzinne, oskarżenia o zdradę, ale także przyjacielskie, sąsiedzkie, związane z pracownikami danej firmy, a nawet takie, które dotyczą organów władzy. Niezależnie od wagi sprawy fałszywe oskarżenia zawsze powodują ogromne spustoszenie w ludzkiej psychice i dlatego warto poddać się badaniu wariografem, aby choć trochę przybliżyć się do udowodnienia własnej niewinności. Gwarantujemy, że nasze badania na „wykrywaczu kłamstw” cechuje bardzo duża wiarygodność. Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i pozwolenia, a cały proces badania realizowany jest w pełni zgodnie z literą polskiego prawa.

Nie daj się więc zastraszać innym ludziom, którzy robią to tak naprawdę tylko i wyłącznie dla lepszego rozgłosu i jednocześnie zysków finansowych. Profesjonalnie wykonane badanie wariografem to szansa na szybkie i pozytywne zakończenie Państwa problemów i dlatego warto skorzystać z usług naszych specjalistów.