Badania wariograficzne

w Polsce i na świecie

Wybór strategii działania

Jest przestępstwo, są ślady – teraz należy podjąć decyzję w jakim kierunku będzie prowadzone dochodzenie i jakie czynności należy podjąć w pierwszej kolejności. Aby było to możliwe, konieczna jest znajomość metodyki śledczej.

 

Czym jest kryminalistyka?

W literaturze można znaleźć stwierdzenie, że kryminalistyka jest zastosowaniem wielu dyscyplin naukowych w jednym, wspólnie zorganizowanym i podporządkowanym regułom dowodzenia ciągu czynności, ukierunkowanym na ustalenie niewinności bądź winy oskarżonego. Funkcjonuje również definicja mówiąca, że kryminalistyka jest nauką o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełnienia, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innych ujemnych zjawiskom społecznym (B.Hołys, 1993 r.). Realizacja tych metod musi być poprzedzona znajomością metod działania.

 

W jakim kierunku iść?

Posługując się metodyką śledczą, czynności podejmowane przez prowadzących dochodzenie, są oceniane pod względem ich ryzykowności. Ocena ta uwzględnia następujące kryteria:

 • straty – ryzyko jest tym większe, im większe straty można ponieść w przypadku zdecydowania się na określone działania (pod uwagę bierze się najgorszy wynik działania),
 • oczekiwane straty  – ryzyko jest tym większe, im większe są oczekiwane straty, które oblicza się mnożąc użyteczność wyniku najgorszego przez prawdopodobieństwo otrzymania tego wyniku,
 • rozpiętość wyników – ryzyko jest tym większe, im większa jest rozpiętość pomiędzy najlepszym i najgorszym rezultatem działania,
 • wariantowość wyników – ryzyko jest tym większe, im większa jest wariantowość wyników.

W konkretnych sprawach, wybór powyższych kryteriów jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju sytuacji decyzyjnej. Sama czynność podejmowania decyzji składa się natomiast z trzech procesów, a mianowicie:

 • procesu wartościowania wyników,
 • procesu określania ich prawdopodobieństwa subiektywnego,
 • procesu wyboru działania.

Dwa pierwsze, to procesy przeddecyzyjne – wartościowanie wyników polega na ocenie ich użyteczności, natomiast prawdopodobieństwo subiektywne jest oceniane nie tylko w sytuacjach decyzyjnych, ale również w trakcie przebiegu czynności poznawczych, tj. spostrzeganie czy myślenie. Prawdopodobieństwo to można zdefiniować, jako stopień przekonania jednostki, że zajdzie określone zdarzenie. Wybór działania polega natomiast na ocenie atrakcyjności poszczególnych działań i akceptacji tych najbardziej korzystnych.

Pytania i odpowiedzi

ekspertów

 • Profesjonalne badania wykrywaczem kłamstw (wariografem cyfrowym nowej generacji) kosztują w Polsce średnio od 2 000 zł. do 2 500 zł brutto.

  Cena badania wariografem uzależniona jest przede wszystkim od doświadczenia eksperta, rodzaju urządzenia, rejonu Polski.  Zbyt wysoka cena może sugerować, iż badanie zamawiane jest u pośrednika, a zbyt niska cena, że badanie wykonuje osoba bez uprawnień lub/i na wariografie analogowym poprzedniej generacji.

  Więcej o cenach badań wariograficznych w Polsce (raport z czerwca 2019)

 • Niestety nie. Zgodnie z literą polskiego prawa do badania są dopuszczone dzieci, ale jedynie w wieku powyżej 16 roku życia.

 • Oczywiście, że tak. Jest to nawet wskazane w każdym przypadku, gdzie badana osoba czuje się zmęczona, zbyt zestresowana, ma bóle lub po prostu jest chora. Badanie zawsze można przełożyć na inny termin.

 • Badania na tzw. „wykrywaczach kłamstw” mogą być zastosowane tak naprawdę w przypadku każdego problemu, jaki tylko nas nurtuje. Wariografy kojarzą się nam raczej ze sprawami karnymi, jednak tak naprawdę większość takich badań przeprowadzana jest na prywatne zlecenia i dotyczy chociażby problemów rodzinnych, kradzieży, prawdomówności w procesie rekrutacji do pracy oraz wielu innych, codziennych problemów życiowych.

 • Podstawową zasadą jest tutaj to, że pytania muszą sugerować odpowiedź „tak” lub „nie”. W grę nie wchodzą żadne odpowiedzi opisowe i bardziej złożone. Samo badanie może dotyczyć dosłownie każdej sprawy, jednak przygotowaniem pytań zajmują się eksperci mający pełną wiedzę na temat tego jak powinno wyglądać i przebiegać badanie wariografem.