Wybrane publikacje

i artykuły

Kto może skorzystać z testu wariografem

Wiele osób zadaje wiele pytań zanim przystąpi do testów. Jest to dobre podejście, ponieważ daje możliwość dokładnego zrozumienia, o co w tych badaniach chodzi. Oto kilka z nich:

Kto może skorzystać z testów wariograficznych

Zazwyczaj trzy grupy klientów decydują się na użycie testów na prawdomówność. Są one przeprowadzane z wielu powodów.

  • Sektor prywatny – chodzi tutaj o rodziny, pracowników, terapeutów. Badanie wariografem jest dla nich bardzo ważne, ponieważ pozwala na uwiarygodnienie ich twierdzeń i odnalezienie prawdy w takich kwestiach, jak: nadużywanie alkoholu, molestowanie seksualne, niewierność, kradzież oraz innego rodzaju działalność przestępcza.
  • Sektor prawniczy– organy ścigania oraz prawnicy często poddają podejrzanych takim badaniom, żeby otrzymać informacje na swoje pytania w trakcie śledztwa. Z racji tego, że my tez jesteśmy z nim związani, staramy się, aby odnaleźć prawdę w sprawach naszych klientów, potwierdzić ich słowa i udowodnić ich niewinność.
  • Organy ścigania, wojsko i rząd – Policja, agencje rządowe oraz inne departamenty, włączając w to ministerstwo obrony, używają badań wariografem, aby sprawdzić kandydatów, zbadać sprawy kryminalne oraz te związane z bezpieczeństwem narodowym.

 

Co zawiera typowy test wariograficznym i ile można zadać pytań?

 Istnieje wiele zasad rządzących testami. Zazwyczaj badanie podzielone jest na trzy części: przygotowanie, badanie oraz część po badaniu , w której dokonuje się analizy. W trakcie przygotowania ekspert stara się wypełnić dokumenty oraz przedyskutowuje z badanym to, co będzie działo się w trakcie testu. Tutaj również badany zapozna się z pytaniami, procedurą oraz sprzętem.

Podczas badania, ekspert będzie miał za zadanie zgromadzić wydruki z wariografu. Poza tym, musi równiez je przeanalizować i wydać opinię na temat prawdomówności badanego oraz przedstawić wyniki wraz z oficjalnym raportem.

Ponieważ istnieją procedury badania wariografem oraz ograniczenie w długości badania, ekspert powinien zadać maksymalnie 4 pytania kontrolne, które pozwolą na sprawdzenie zachowania klienta.

Pytania i odpowiedzi

ekspertów