Wybrane publikacje

i artykuły

Czy badania na wariografie jest wiarygodne?

Kiedy potrzeba jest przeprowadzenia wiarygodnego dochodzenia, pojawia się pytanie, gdzie można wykonać badanie wariografem. Najlepiej jest poszukać miejsca, które dysponują kadrą doświadczonych testujących.

Profesjonalna firma wykonująca badanie wariografem oferuje testy wykrywaczem kłamstw przeprowadzane zazwyczaj w specjalnie wynajętej sali która spełnia wszystkie niezbędne kryteria do prawidłowego wykonania badań wariograifcnzych. Nasz Instytut Badan Wariograficznych dysponuje odpowiednimi punktami badan w całej Polsce które spełniają wszystkie wymagane kryteria przeprowadzania testów wariograficznych. Nie należy ufać osobom, które proponują przeprowadzenie takiego testu przez telefon lub Internet, ponieważ nie dostarczają one wiarygodnych danych. Nie warto za cenę niższego kosztu badania korzystać z tych metod, szczególnie dlatego, że nie ma żadnych naukowych przesłanek popierających efektywność odczytywania poziomu stresu z głosu. Podobnie z pewnością nikt nie zaryzykowałby leczenia u znachora, tylko dlatego, że jest to tańsze niż wizyta u lekarza, który stosuje najnowocześniejsza technologię. Dzięki takiej technologii również badanie wariografem stanowi najbardziej wiarygodne źródło wiedzy o prawdomówności.

Profesjonalne usługi wariograficzne to:

Zaufanie

Poufność ze strony wykonującego badanie

Najnowszy sprzęt

Wiarygodność i miarodajność otrzymanych wyników

Koszty usługi bez ukrytych opłat dodatkowych

Wyniki testu zazwyczaj dostarczone są ustnie zaraz po wykonaniu badania oraz w formie pisemnej, po dokładnym przeanalizowaniu wyników. Raporty są poufne, a dane klientów podlegają ochronie danych osobowych.

Pytania i odpowiedzi

ekspertów