Wybrane publikacje

i artykuły

Czy badania na wariografie jest wiarygodne?

Gdy zapadnie decyzja o skorzystaniu z badań wariograficznych, zleceniodawcy poszukują firmy lub instytucji, która przeprowadzi takie badanie profesjonalnie oraz uczciwie. Najlepiej jest poszukać miejsca, które dysponują kadrą doświadczonych ekspertów oraz biegłych sądowych.

Profesjonalna firma wykonująca badanie wariografem oferuje testy wykrywaczem kłamstw przeprowadzane zazwyczaj w specjalnie wynajętej sali która spełnia wszystkie niezbędne kryteria do prawidłowego wykonania badań wariograficznych. W Polsce Instytut Badan Wariograficznych dysponuje odpowiednimi punktami badań w całym kraju, które spełniają wszystkie wymagane kryteria przeprowadzania testów wariograficznych. Nie należy ufać osobom, które proponują przeprowadzenie takiego testu przez telefon lub Internet, ponieważ nie dostarczają one wiarygodnych danych. Nie warto za cenę niższego kosztu badania korzystać z tych metod, szczególnie dlatego, że nie ma żadnych naukowych przesłanek popierających efektywność odczytywania poziomu stresu z głosu (voice stress lie detection). Podobnie z pewnością nikt nie zaryzykowałby leczenia u znachora, tylko dlatego, że jest to tańsze niż wizyta u lekarza, który stosuje najnowocześniejsza technologię. Dzięki takiej technologii również badanie wariografem stanowi najbardziej wiarygodne źródło wiedzy o prawdomówności.

Profesjonalne usługi wariograficzne to:

 • 1. Zaufanie do wykonawcy
 • 2. Poufność ze strony wykonującego badanie
 • 3. Najnowszy sprzęt (należy unikać osób które posługują się jeszcze wariografami analogowymi. Zostały one zastąpione dużo bardziej precyzyjnymi wariografami cyfrowymi).
 • 4. Wiarygodność i miarodajność otrzymanych wyników (metodologia BPS lub APA)
 • 5. Koszty usługi bez ukrytych opłat dodatkowych
 • 6. Możliwość udziału w badaniu osoby zamawiającej badanie w charakterze obserwatora, jeśli nie zakłóca ona przebiegu badania i są spełnione odpowiednie warunki.

 

Wyniki testu zazwyczaj dostarczone są ustnie zaraz po wykonaniu badania oraz w formie pisemnej, po dokładnym przeanalizowaniu wyników. Raporty są poufne, a dane klientów podlegają ochronie danych osobowych.

Wybierając wykonawce należy upewnić się, czy wykonywane badanie jest przeprowadzane zgodnie z normami oraz międzynarodowymi, uznanymi metodologiami badań. Na najbardziej skuteczne wyniki badań mogą liczyć zleceniodawcy, dla których badanie zostanie wykonane zgodnie z zaleceniami BPS – British Polygraph Society oraz APA (American Polygraph Association)

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

ekspertów

 • Profesjonalne badania wykrywaczem kłamstw (wariografem cyfrowym nowej generacji) kosztują w Polsce średnio od 2 000 zł. do 2 500 zł brutto.

  Cena badania wariografem uzależniona jest przede wszystkim od doświadczenia eksperta, rodzaju urządzenia, rejonu Polski.  Zbyt wysoka cena może sugerować, iż badanie zamawiane jest u pośrednika, a zbyt niska cena, że badanie wykonuje osoba bez uprawnień lub/i na wariografie analogowym poprzedniej generacji.

  Więcej o cenach badań wariograficznych w Polsce (raport z czerwca 2019)

 • Niestety nie. Zgodnie z literą polskiego prawa do badania są dopuszczone dzieci, ale jedynie w wieku powyżej 16 roku życia.

 • Oczywiście, że tak. Jest to nawet wskazane w każdym przypadku, gdzie badana osoba czuje się zmęczona, zbyt zestresowana, ma bóle lub po prostu jest chora. Badanie zawsze można przełożyć na inny termin.

 • Badania na tzw. „wykrywaczach kłamstw” mogą być zastosowane tak naprawdę w przypadku każdego problemu, jaki tylko nas nurtuje. Wariografy kojarzą się nam raczej ze sprawami karnymi, jednak tak naprawdę większość takich badań przeprowadzana jest na prywatne zlecenia i dotyczy chociażby problemów rodzinnych, kradzieży, prawdomówności w procesie rekrutacji do pracy oraz wielu innych, codziennych problemów życiowych.

 • Podstawową zasadą jest tutaj to, że pytania muszą sugerować odpowiedź „tak” lub „nie”. W grę nie wchodzą żadne odpowiedzi opisowe i bardziej złożone. Samo badanie może dotyczyć dosłownie każdej sprawy, jednak przygotowaniem pytań zajmują się eksperci mający pełną wiedzę na temat tego jak powinno wyglądać i przebiegać badanie wariografem.